Automatické závory

Závory v dĺžkach od 2000mm do 8000mm, elektromontáž, čítacie zariadenia na karty a iné.